Husordensregler

Korrigert etter skifte av nettleverandør våren 2018

Generelt

For bruk av leilighet og fellesarealer vises det til vedtekter, disse husordensregler, vedtak på generalforsamling og Lov om helligdager og helligdagsfred.

Borettslagets hjemmeside er også del av husordensreglene: www.lensmannssvingen.no

Støy

Det skal være ro i leiligheten mellom kl. 23.00 og 06.00 på hverdager og fra 2300 til 0800 på søn- og helligdager. Vaskemaskiner og sentrifuger skal ikke brukes etter kl. 2200.

Avtrekksvifter skal normalt gå på redusert hastighet. Maks hastighet skal bare benyttes i kortere perioder ved behov.

Det er ikke tillatt med aktiviteter som forstyrrer naboer. Det må vises hensyn når det gjelder, sang, musikk, TV, radio m.m. Unngå unødig støy i svalgangene.

Beboere som av rimelig grunn vil forårsake støy bør opplyse sine naboer om årsak og tidsrom.

 

Fellesarealer

Fellesarealet på bakkeplan.

Dette er alt areal fra og med hekk bestående av Buskmure med gule blomster til vegg på motstående blokk. Den enkelte beboer kan innenfor gjeldende regelverk fritt benytte fellesarealet, men ikke endre beplantningen eller gressplenen. Gulv på bakkeplan kan legges fram til bedd for hekk, men ikke redusere bedets bredde. Vedlikehold av fellesarealet er styrets ansvar.

Svalganger i etasjene og trappegang tilhører fellesarealet.

Den enkelte beboer kan utnytte arealet utenfor sin leilighet i samsvar med gjeldende forskrifter og borettslagets regler. Det kan ikke gjøres bygningsmessige endringer uten styrets godkjennelse.

Oppgangene er ikke lekeplass for barn. Trappeganger og svalganger er rømningsveier og ikke oppbevaringsplass for ski, kjelker, leker etc. Dette er vi spesielt pålagt etter befaring av brannvesenet.

Utgangsdør fra trappegang skal til enhver tid holdes låst. Det er ikke tillatt å gi ukjente personer adgang til trapp og svalganger.

 

Belysning i fellesarealer og på vegg utvendig.

Det kan ikke gjøres endringer i den eksisterende opprinnelige utførelsen. Styret utleverer lyskilder når du skal skifte på balkongen. Tillegg i belysningen kan gjøres hvor det er foretatt innglassing av balkonger. Utførelsen skal godkjennes av styret.

 

Parkering og stikkontakter i garasje

Det er ikke tillatt å parkere på fellesarealene. Kun nyttekjøring er tillatt.

Gjesteparkering skal ikke benyttes av beboerne. Beboerne skal parkere på den plass som er tildelt leiligheten. Det er ikke tillatt å lagre i parkeringsarealet.  Nåværende stikkontakter i garasjen er for kortvarig bruk i selve parkeringsarealet og betales av fellesskapet.  For ladning av elektrisk bil og annen langvarig bruk, må eier av garasjeplass og bod selv bekoste montasje av stikkontakt tilknyttet egen måler. 

 

Vaktmestertjenester

Fellesarealer, parkering og søppelrom vedlikeholdes av innleiet vaktmestertjeneste. Her inngår også snørydding.

Innvendig vedlikehold i leiligheter

Alt innvendig vedlikehold påhviler andelseier. Dette inkluderer bl. a. vannkraner, sluk, WC m/cisterne, synlige rørledninger og avløpsrør, samt alt elektrisk anlegg. Skifte av vinduer skal ikke utføres før dette er avtalt med styret. Det skal da benyttes firma som borettslaget har fast avtale med. Vedlikeholdet av avtrekksvifte som er montert over himling eller på tak faller inn under borettslagets vedlikeholdsplikt.

 

Utvendige markiser, persienner og levegger

Utførelse og farge skal være som godkjent av borettslaget. Det er inngått prisavtale med Scandic Markiser, og standard duk som skal brukes er design 5374. 

Levegger skal males i farge Jotun Optimal Fargekode 9912 S4000-N.

 

Antenneanlegg og internett

Leilighetene leveres med TV-signaler og internett som inngår i fellesutgiftene. Dette er fast leveranse fra Canal Digital og kan ikke avbestilles, men tilpasses etter behov. Feil og mangler skal rettes direkte til Canal Digital tlf. 915 06 090.

Utvendig parabolantenne er ikke tillatt.

 

Tørking, lufting og risting av tøy

Risting og banking av tepper må skje slik at det ikke er til sjenanse for naboer. Lufting av sengeklær er tillatt fra balkong eller vindu.

Eventuell klestørk kan skje på balkong slik at det ikke er synlig fra fellesområder. Klestørk på svalgang er ikke tillatt da dette er rømningsvei.

 

Grilling

Grilling kan skje på egen balkong og terrasse fram til kl. 22.00. Kullgrill eller engangsgrill er ikke tillatt.

 

Husdyrhold

Det er tillatt å holde husdyr som hund og katt i leilighetene dersom det gjøres skriftlig avtale med borettslaget. Det er ikke tillatt å holde husdyr som kan være en betydelig sjenanse for andre.

Husdyrene må ikke etterlates alene i leilighetene hvis dette medfører sjenanse for andre.

Hunder skal føres i bånd på borettslagets eiendom. Eieren må påse at dyret ikke gjør fra seg på borettslagets eiendom.

Skader som dyret påfører felleskapet eller den enkeltes eiendom skal erstattes av dyrets eier.

 

Ytterdører og porttelefon

Ytterdører og alle dører i kjeller skal alltid holdes låst.

Hensikten med porttelefon er å hindre uvedkommende adgang. Ukjente personer skal ikke slippes inn.

 

Branninstruks

Branninstruks skal finnes i hver leilighet. Kan fås ved henvendelse til styret.

Kopirett © Lensmannssvingen Borettslag