Branninstruks

Vedtatt i styremøte 11.02.16.

Når brannalarmen går:

 • Pass på at alle blir varslet.
 • Lukk alle dører og vinduer.
 • Gå raskt ut av bygningen.
 • Oppmøte: Utkjøringen til Osloveien  

Hvis det brenner skal du:

 • Ringe brannvesenet på nødnummer 110. Prøv å varsle beboerne.
 • REDDE: Pass på at alle personer kommer seg raskt ut til avtalt møtested. Hjelp barn og eldre/uføre ut.
 • SLUKKE: Ved mindre branntilløp prøv å slukke brannen med tilgjengelig slukkeutstyr. Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slukkes straks er det særlig viktig å lukke alle dører for å hindre spredning.

Hold deg alltid orientert om:

 • Rømningsveier
 • Plassering og bruken av slokkeutstyr
 • Møteplass etter evakuering

 

Brannsikkerhet:

Det er viktig å redusere brannfaren så mye som mulig. Her følger noen tips:

 • Hold det ryddig i alle fellesarealer (trapperom, kjeller og loft). Gjenstander som står i fellesarealene kan utvikle mye røyk hvis de tar fyr, og røykutviklingen vil kunne sperre rømningsveien.
 • Hvis du har koblet ut røykvarsleren midlertidig pga oppussing eller lignende er det viktig at du setter den på igjen. Røykvarsleren bør testes et par ganger i året.
 • Sørg for at ditt elektriske anlegg er forsvarlig installert.
 • Sørg for at det alltid er minst ett brannslukningsapparat i leiligheten.

Kopirett © Lensmannssvingen Borettslag