Skip to main content

Hva har du anledning til å endre?

Innvendige endringer
Du står fritt til å foreta endringer inne i egen leilighet så lenge du ikke endrer bærende konstruksjoner eller gjør større omlegging av installasjoner for vann- og avløp, herunder endring av sluk. Dette vil kreve byggetillatelse fra kommunen. Du må også sørge for å følge gjeldende regler og forskrifter til enhver tid.

Utvendige endringer
Utvendig har du ikke anledning til å foreta endringer ut over de vedtak som er gjort av styret.

Dette gjelder montasje av markiser, persienner og levegger. Her er det bestemt hvilke farger og utførelse som skal brukes.
Skal du montere ekstra belysning må du søke styret. Dersom dette godkjennes skal det benyttes samme type som den eksisterende.
Eventuelle forslag til endringer kan forelegges styret til vurdering. Det er et mål at bygningene framstår enhetlig.

 

Garasjeanlegg

Borettslaget har 22 gjesteparkeringsplasser til bil, og tre til motorsykkel. Biler som står i gjesteparkeringen skal ha p-lapp fra leiligheten man besøker, godt synlig i frontruten.

Sykler parkeres i låst bod innerst i gjesteparkeringen, eller i låst bod utenfor blokk 36.

Garasjeanlegget er videoovervåket.

For garasjene innenfor portene minner vi om følgende:

  • Hver enkelt eier er ansvarlig for å holde orden på sin parkeringsplass.
  • Permanent lagring av ting utenfor bodene er ikke tillatt, og det oppfordres til generelt å ikke ha løse gjenstander stående på parkeringsplassen/utenfor boden.
  • Det er ikke tillatt å oppbevare bensin eller gass i bodene.

Forøvrig viser vi til Parkeringsvedtektene.

Vaktmestertjenester

Vi har fra 1. april 2021 avtale med USBL Boservice.

Vaktmester er i borettslaget en gang pr. uke, og utfører oppgaver som å skifte lyspærer, klippe plen, måke snø, holde utearealene stelt, feie utearealer og svalganger og holde orden i søppelrommene. Det blir også vasket i trappeoppganger.

Klager skal sendes styret og ikke vaktmester.

Vaktmesteren kan også påta seg oppdrag for andelseiere – henvend deg til styret ved behov.

Søppelrom

I søppelrommet skal det kun kastes restavfall/husholdningsavfall. Det skal være innpakket, og posene skal være knyttet igjen. Dersom du trenger nye grønne poser til matavfall, finner du det i søppelrommet.

EE-avfall kastes i rød konteiner. 

På motsatt side av søppelrommet er et eget rom med konteinere for papir og papp. Papp skal brettes sammen før kasting.

Glass og metall kastes i egen konteiner på utsiden av papirrommet. 

Det er ikke lov å kaste eller lagre søppel utenom konteinerne. 

Forøvrig viser vi til oppslag fra Follo Ren.

www.folloren.no kan du sjekke når neste tømmedag er, og finne mye annen nyttig informasjon.

Våre leverandører

TV/bredbånd leveres av Telenor. Her er bruksanvisning for fjernkontrollen til T-We Boks II. Kontaktinformasjon til kundeservice finner du her

Ladebokser til el-bil er levert av Charge365  

Innglassing av balkonger kan bestilles av Lumon Norge AS

Markiser og utvendig solskjerming leveres av Scandic markiser AS 

Renovasjon – FolloRen


Dersom du har behov for håndverker kan vi anbefale følgende lokale firmaer:

Drøbak rørleggerservice AS

Drøbak elektriske AS

Elektro Idé AS

Frank Kristiansen AS

Mer detaljert informasjon om dette finner du på innlogget side.

17. mai i Lensmannssvingen

Merking av postkasse og ringeklokkeknapp?

Merkingen av postkasser og ringeklokkeknappene ved inngangsdørene skal ha likt utseende.

Kontakt styret på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. dersom du trenger ny eller endret merking.

Hjertestarter

Vi har hjertestarter tilgjengelig for beboerne. Den er plassert i mellomgangen mellom de to garasjene. Du må ha med systemnøkkel for å komme inn i garasjen.