Skip to main content

Rammeavtale - Rørleggertjenester

Styret har inngått en rammeavtale med Drøbak rørleggerservice AS. Denne sier noe om priser på både arbeid og materiell/utstyr, og alle beboerne kan benytte seg av dette. Ved bestilling av rørleggertjenester viser du til rammeavtalen, og får prisene som er fremforhandlet.

Avtalen finner du på innlogget side, under punktet Avtaler/Rammeavtaler under Andre relevante dokumenter.