Radonmåling

Borettslaget har gjennomført måling av radon. Bokser med sporfilm har vært utplassert i alle leiligheter på bakkeplan siden midten av desember. Disse er nå samlet inn og sendt til analyse. Så snart rapporten foreligger vil vi legge ut informasjon om resultatet.

Fakta om radon:

Radon ble først oppdaget rundt 1900-tallet og er en radioaktiv edelgass. Gassen dannes ved nedbrytningen av grunnstoffet radium, som finnes i mange bergarter slik som uranrik granitt og alunskifer. I tillegg finnes det naturlig i jordluft flere steder fordi det siger opp fra berggrunnen. Radon blir først et problem når det er en høy konsentrasjon av det i inneluften, men dette er vanskelig å oppdage fordi gassen er både usynlig og luktfri.  Nettopp derfor anbefaler Statens Strålevern å gjennomføre radonmåling i alle norske boliger. I tillegg har de utarbeidet et risikokart for deler av Norge slik at du kan sjekke om boligen din er i faresonen. Kartet viser at potensiell fare for eksponering i vårt område i Drøbak er lav. Styret har imidlertid valgt å gjennomføre målinger for å være på den sikre siden.

Kopirett © Lensmannssvingen Borettslag