Høstdugnad 14. oktober

Torsdag 14. oktober blir det dugnad i borettslaget.

Konteiner settes ut fra 11. - 15. oktober. Vi oppretter gjenbruksstasjon, men merk at elektriske artikler og spesialavfall ikke skal plasseres her. Dette fordi dette ikke kan kastes i konteineren etterpå.

Vel møtt!

Dugnad høst 2021

Kopirett © Lensmannssvingen Borettslag