Alle mann til pumpene

Korona preger fortsatt hverdagen vår. Smittesituasjonen er krevende for oss alle, og vi er pålagt strenge restriksjoner.

Dugnaden må fortsette også inn i 2021!

Kopirett © Lensmannssvingen Borettslag